Active Partition Recovery Full Crack 24.0.2.1 ดาวน์โหลด + Keygen

Active Partition Recovery Full Crack

Active Partition Recovery Full Crack  24.0.2.1 ดาวน์โหลด + Keygen รุ่นล่าสุด 2024

Active Partition Recovery Mawto  24.0.2.1 เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยกู้คืนและซ่อมแฟ้มและพาร์ติชันของฮาร์ดไดรฟ์ที่สูญหายหรือถูกลบไปโดยไม่ต้องการ โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลจากพาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบหรือลบไปโดยไม่ต้องการ โดยพิจารณาว่าข้อมูลที่สูญหายอาจประกอบด้วยไฟล์รูปภาพ, เอกสาร, หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่คุณไม่ต้องการสูญหาย

ที่ Active Partition Recovery Full Crack มีวัตถุประสงค์หลักคือการช่วยให้คุณสามารถกู้คืนและซ่อมแฟ้มและพาร์ติชันของฮาร์ดไดรฟ์ที่สูญหายหรือถูกลบไปโดยไม่ต้องการ โดยสามารถทำให้พาร์ติชันที่สูญหายกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง นอกจากนี้, Active Partition Recovery ยังช่วยให้คุณสามารถซ่อมแฟ้มของพาร์ติชันที่เสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ

คุณอาจจะชอบ:

Active Partition Recovery Free Download 

Active Partition Recovery Download

รหัสผ่าน 123

Active Partition Recovery Free Download

คุณสมบัติสำคัญ Active Partition Recovery Mawto

 • การกู้คืนพาร์ติชัน: โปรแกรมสามารถค้นหาและกู้คืนพาร์ติชันที่สูญหายหรือถูกลบไปโดยไม่ต้องการ
 • การซ่อมแฟ้ม: Active Partition Recovery Mawto สามารถซ่อมแฟ้มของพาร์ติชันที่เสียหาย
 • การสนับสนุนหลายรูปแบบ: โปรแกรมสามารถกู้คืนและซ่อมพาร์ติชันที่สูญหายจากหลายรูปแบบและระบบไฟล์
 • การกู้คืนข้อมูล: คุณสามารถกู้คืนข้อมูลจากพาร์ติชันที่สูญหายหรือถูกลบไปโดยไม่ต้องการ
 • การสำรองข้อมูล: Active Partition Recovery มีคุณสมบัติการสำรองข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถรักษาข้อมูลสำรองของคุณอย่างปลอดภัย
 • การค้นหาลึก: โปรแกรมมีความสามารถในการค้นหาลึกเพื่อกู้คืนและซ่อมพาร์ติชันที่เสียหาย
 • การสนับสนุนการลบอย่างปลอดภัย: Active Partition Recovery Mawto มีการลบอย่างปลอดภัยที่ช่วยให้คุณสามารถลบไฟล์โดยไม่สามารถกู้คืน
 • การสนับสนุนการทำงานหลายผู้ใช้: โปรแกรมสนับสนุนการใช้งานหลายผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เดียว
 • การสนับสนุนการแบ่งพาร์ติชัน: Active Partition Recovery Mawto มีความสามารถในการแบ่งพาร์ติชันเพิ่มเติมหรือรวมพาร์ติชันที่มีอยู่

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003
 • หน่วยความจำ: 512MB RAM หรือมากกว่า
 • พื้นที่ว่างบนดิสก์: 20MB หรือมากกว่า

วิธีการติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์หลักของ Active Partition Recovery Mawto.
 2. รันไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดขึ้นมา.
 3. ติดตั้งโปรแกรมโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ.

บทสรุป

Active Partition Recovery Mawto 23.0.6 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกู้คืนและซ่อมพาร์ติชันของฮาร์ดไดรฟ์ที่สูญหายหรือถูกลบไปโดยไม่ต้องการ โดยช่วยให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลจากพาร์ติชันที่สูญหายอย่างมีประสิทธิภาพและคืนค่าพาร์ติชันที่เสียหายให้กับการใช้งานอีกครั้ง. โปรแกรมนี้มาพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลายที่ช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและคืนค่ามันอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในความควบคุมของคุณอีกครั้ง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *