Ccleaner Pro Mawto 6.23.11010 Free Download + keygen

Ccleaner Pro Mawto

Ccleaner Pro Mawto 6.23.11010 Free Download + keygen รุ่นล่าสุด 2024

Ccleaner Pro Mawto 6.23.11010 เป็นหนึ่งในโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS Ccleaner Pro พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Piriform มีความสามารถในการ: ทำความสะอาดขยะที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟล์ชั่วคราว และขยะที่สร้างขึ้นโดยการรันแอปพลิเคชัน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ Ccleaner Pro มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้และการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Ccleaner Pro ช่วยให้ผู้ใช้ ใช้ในการล้างขยะที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่อง ทำความสะอาดข้อมูลการท่องเว็บ ล้างคุกกี้และปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณ อีกทั้งยังป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวและช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์

คุณอาจจะชอบ:

CCleaner Pro ถาวร Download

CCleaner Pro Crack

รหัสผ่านไฟล์ : 123

ccleaner pro windows 10 crack

คุณสมบัติหลัก:

 1. ล้างค่าขยะที่ไม่จำเป็น: Ccleaner Pro ช่วยล้างค่าขยะที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการ เช่น ไฟล์ชั่วคราว ข้อมูลที่ไม่ใช้และขยะเว็บบราวซิ่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์.
 2. คลายระยะเวลาการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน: คุณสมบัตินี้ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอนาน.
 3. เคลียร์คุกกี้: Ccleaner Pro ช่วยล้างคุกกี้ที่เก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้งานเว็บบราวซิ่ง.
 4. จัดการโปรแกรมที่เริ่มต้นพร้อม Windows: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและปิดการเริ่มต้นของโปรแกรมที่ไม่จำเป็นเมื่อ Windows เริ่มทำงาน.
 5. ป้องกันการรั่วไหลข้อมูล: Ccleaner Pro ช่วยลบข้อมูลส่วนตัวออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย เช่น ประวัติการเรียกใช้งาน และรหัสผ่าน.
 6. ค้นหาและลบไฟล์ที่ซ้ำกัน: คุณสมบัตินี้ช่วยค้นหาและลบไฟล์ที่ซ้ำกันในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประหยัดพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์.
 7. จัดการข้อมูลเว็บบราวซิ่ง: Ccleaner Pro ช่วยล้างข้อมูลการเรียกใช้งานเว็บไซต์ เช่น ประวัติการเรียกใช้งาน แคช เครื่องหมายถูกชื่อ และข้อมูลเข้าชม.
 8. การสำรองข้อมูลและคืนค่า: คุณสมบัตินี้ช่วยสำรองข้อมูลและคืนค่าข้อมูลที่สูญหายหรือถูกลบอย่างไม่ต้องกลัว.
 9. เฝ้าระวังการใช้พื้นที่: Ccleaner Pro ช่วยเฝ้าระวังการใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ เพื่อให้คุณทราบถึงสถานการณ์เวลาพื้นที่กำลังจะเต็ม.

ความต้องการของระบบ:

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 หรือใหม่กว่า, macOS 10.10 หรือใหม่กว่า
 • หน่วยประมวลผล: หน่วยประมวลผล 1 GHz ขึ้นไป
 • หน่วยความจำ: 1 GB ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่างบนดิสก์: 50 MB ขึ้นไป

ติดตั้งอย่างไร:

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ของ Piriform.
 2. เปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดขึ้นมา.
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวติดตั้ง เพื่อตั้งค่าและติดตั้งโปรแกรม.
 4. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น คุณสามารถเริ่มใช้งาน Ccleaner Pro ได้ทันที.

บทสรุป:

Ccleaner Pro 6.23.11010 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้คุณล้างค่าขยะที่ไม่จำเป็น ป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *