Driver Magician Key 6.0 Free Download + Portable

Driver Magician Key

Driver Magician Key 6.0 Free Download + Portable รุ่นล่าสุด 2024

Driver Magician Mawto 6.0 เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการและสำรองข้อมูลไดรเวอร์ของคอมพิวเตอร์ โดย Driver Magician สามารถตรวจสอบและระบุไดรเวอร์ที่ต้องการการอัพเดต และสำรองข้อมูลไดรเวอร์ที่มีอยู่ในระบบของคุณ และช่วยในกระบวนการคืนค่าหรือติดตั้งไดรเวอร์ใหม่หลังจากการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกไดรเวอร์ในรูปแบบที่เป็นไปได้เช่น EXE หรือ ZIP สำหรับการคัดลอกหรือย้ายไดรเวอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในอนาคต

ที่ Driver Magician Key เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาไดรเวอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของพวกเขาให้ปลอดภัยและอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ

คุณอาจจะชอบ:

Driver Magician Free Download 

Driver Magician Download 

Driver Magician Free Download

คุณสมบัติหลัก Driver Magician Mawto

 • สำรองข้อมูลไดรเวอร์: สามารถสำรองข้อมูลไดรเวอร์ทั้งหมดที่อยู่ในระบบให้ปลอดภัยและสามารถกู้คืนในกรณีที่ต้องการ
 • อัพเดตไดรเวอร์: ช่วยในการตรวจสอบและอัพเดตไดรเวอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
 • คืนค่าไดรเวอร์: สามารถคืนค่าไดรเวอร์ในกรณีที่มีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงระบบ
 • โหลดไดรเวอร์ใหม่: ช่วยในกระบวนการดาวน์โหลดไดรเวอร์ใหม่จากเซิร์ฟเวอร์อย่างรวดเร็ว
 • สร้างไดรเวอร์สำรอง: สามารถสร้างไดรเวอร์สำรองในรูปแบบที่เป็นไปได้ เช่น EXE หรือ ZIP เพื่อคัดลอกหรือย้ายไดรเวอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
 • อ่านข้อมูลไดรเวอร์: ช่วยในการระบุข้อมูลของไดรเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในระบบ
 • ค้นหาไดรเวอร์: ช่วยในการค้นหาไดรเวอร์ที่ต้องการ
 • บันทึกรายงาน: สามารถบันทึกรายงานเกี่ยวกับไดรเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในระบบ
 • อัพเดตฐานข้อมูลไดรเวอร์: สามารถอัพเดตฐานข้อมูลของไดรเวอร์เพื่อรองรับการอัพเดตและการตรวจสอบล่าสุด

Driver Magician Crack

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 บิต หรือ 64 บิต)
 • หน่วยประมวลผล (CPU): 500 MHz ขึ้นไป
 • หน่วยความจำ (RAM): 256 MB ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์: 5 MB

วิธีการติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Driver Magician Mawto.
 2. คลิกที่ไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาและเริ่มกระบวนการติดตั้ง.
 3. ปรับแต่งการติดตั้งตามความต้องการของคุณ รวมถึงการเลือกที่เก็บโปรแกรมและสร้างไอคอนบนเดสก์ท็อป (หากต้องการ).
 4. รอให้กระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น.
 5. เปิด Driver Magician และเริ่มใช้งานเพื่อค้นหาและจัดการไดรเวอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ.

บทสรุป

Driver Magician Mawto 6.0 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและสำรองข้อมูลไดรเวอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ มันช่วยในการรักษาความปลอดภัยของไดรเวอร์และในกระบวนการอัพเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด นอกจากนี้ยังช่วยในการคืนค่าหรือติดตั้งไดรเวอร์ใหม่หลังจากการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

หากคุณต้องการควบคุมไดรเวอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และต้องการสำรองข้อมูลและคืนค่าไดรเวอร์ในกรณีที่ต้องการ คุณไม่ควรพลาด Driver Magician Crack นี้. ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้งานจัดการไดรเวอร์เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ และช่วยในกระบวนการคัดลอกหรือย้ายไดรเวอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ อีกด้วย ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีในการจัดการไดรเวอร์ของคุณ และรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ คุณควรใช้งาน Driver Magician นี้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *