Aomei Backupper Full Crack 7.3.4 Free Download + Keygen

Aomei Backupper Full Crack

Aomei Backupper Full Crack 7.3.4 Free Download + Keygen รุ่นล่าสุด 2024

Aomei Backupper Full Crack 7.3.4 เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่มีความสำคัญ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลทั้งระบบและข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการสร้างรูปภาพของระบบเพื่อใช้ในการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน

ที่ AOMEI Backupper มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และมีความสามารถที่ครอบคลุมในการจัดการข้อมูลสำรอง โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้พิเศษในด้านเทคนิค เพื่อให้คุณสามารถป้องกันข้อมูลของคุณจากความสูญเสีย

คุณอาจจะชอบ:

Aomei Backupper Download With Crack

Aomei Backupper Free Download

รหัสผ่านไฟล์ : 123

aomei backupper download with crack

คุณสมบัติหลัก Aomei Backupper Full

 • การสร้างรูปภาพของระบบ: AOMEI Backupper ช่วยให้คุณสามารถสร้างรูปภาพของระบบ Microsoft Windows ซึ่งเป็นการสำรองทั้งระบบที่ทำให้คุณสามารถกู้คืนระบบได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ: โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเวลาและตารางการสำรองเพื่อความสะดวก
 • การกู้คืนข้อมูล: AOMEI Backupper ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณต้องการ
 • การสำรองฮาร์ดดิสก์นอก: นอกจากการสำรองข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์นอกหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ
 • การสำรองข้อมูลในระดับไฟล์: AOMEI Backupper มีความสามารถในการสำรองข้อมูลแบบเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์เฉพาะที่คุณต้องการ
 • การคัดลอกดิสก์: โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกดิสก์ทั้งหมดหรือเฉพาะพาร์ติชันที่คุณต้องการ
 • การสร้างไดรฟ์เรสคัวว่าง: AOMEI Backupper ช่วยให้คุณสามารถสร้างไดรฟ์เรสคัวว่างจากข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
 • การติดตามสถานะ: โปรแกรมนี้มีการติดตามสถานะของกระบวนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลเพื่อให้คุณทราบถึงความคืบหน้า
 • การสำรองข้อมูลในระบบเครือข่าย: คุณสามารถสำรองข้อมูลไปยังเครือข่ายหรือที่เก็บข้อมูลระยะไกลได้

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (32-bit และ 64-bit)
 • หน่วยประมวลผล: 1GHz หรือสูงกว่า
 • หน่วยความจำ: 256MB RAM หรือสูงกว่า
 • พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์: 100MB ขึ้นไป
 • การ์ดเสียง: ไม่จำเป็น
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: สำหรับการใช้งานในระบบเครือข่าย

วิธีการติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง AOMEI Backupper จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ AOMEI.
 2. เปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดขึ้นมาและคลิกที่ “ติดตั้ง” เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม
 3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คุณสามารถเปิดใช้งาน AOMEI Backupper ได้ทันที

บทสรุป

AOMEI Backupper 7.3.4 เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่มีความสำคัญ มีคุณสมบัติและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสำรอง ทำให้คุณรักษาข้อมูลของคุณในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน โดยมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในด้านเทคนิคเพื่อใช้งานโปรแกรมนี้ ดังนั้นคุณสามารถใช้งาน AOMEI Backupper ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *